? دسته‌بندی تأسیسات و زیرساخت های شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
رایتل

URDP.IR

تأسیسات و زیرساخت های شهری


مأخذ تصویر: https://t2.ftcdn.net
درسنامه تأسیسات و زیرساخت های شهری به دلیل ضعف منابع مرتبط با این مبحث در رشته و حرفه شهرسازی تهیه شده است. این مجموعه در پانزده فصل گردآوری و تدوین شده است و بخش هایی از آن برگرفته از کتاب زیرساخت های شهری (کتاب اول- آبرسانی و فاضلاب) نوشته دکتر مصطفی بهزادفر، مجموعه کتاب های سبز شهرداری، جلد هفتم و هشتم (مواد زاید جامد شهری و تأسیسات خدمات شهری) نوشته مهندس احمد سعیدنیا، مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، مصوبات نهادهای مداخله کننده در امر زیرساخت های شهری، قوانین و مصوبات شهرداری ها و برخی شوراهای اسلامی شهرها، طرح های مختلف توسعه شهری، ... و همچنین تجربه حرفه ای  و تدریس این واحد درسی توسط گردآورندگان طی چند سال متوالی در دانشگاه های آزاد، پیام نور و ... می باشد. هرگونه بهره برداری از این درسنامه تنها با ذکر منبع بلامانع است. (الهام لشکری - مهرشاد خلج)
.
بخش اول: تدقیق مفاهیم

بخش دوم: آبرسانی شهری

بخش سوم: جمع آوری و هدایت آبهای سطحی   |   جداول پیشنهاد مقطع هیدرولیکی کانال دفع آب های سطحی

بخش چهارم: فاضلاب شهری

بخش پنجم: مخابرات

بخش ششم: گازرسانی شهری

بخش هفتم: برق رسانی شهری 

بخش هشتم: تونل مشترک تأسیسات

بخش نهم: آرامستان ها

بخش دهم: کشتارگاه ها

بخش یازدهم: میادین میوه و تره بار

بخش دوازدهم: زباله و مواد زائد جامد شهری

بخش سیزدهم: پایانه ها  

بخش چهاردهم: جایگاه های سوخت

بخش پانزدهم: آتش نشانی و اورژانس 115

پیوست ها: