? دسته‌بندی تعدیل، تنظیم و سازماندهی مجدد زمین | Land Readjustment - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

تعدیل، تنظیم و سازماندهی مجدد زمین | Land Readjustment

Osaka City plans regarding land readjustment projects

  • بررسی تجربه سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران
  • دریافت | Download
  • امکان سنجی تحقق رویکرد تنظیم مجدد زمین در بافت های فرسوده شهری نمونه موردی قلعه آبکوه مشهد
  • دریافت | Download
  • برنامه اصلاح مجدد زمین ابزار مدیریت توسعه در بافت های فرسوده شهری
  • دریافت | Download
  • برنامه مداخله مردم محور در بافت فرسوده، اجرای سیستم تنظیم مجدد زمین، مطالعه موردی بافت فرسوده قلعه وکیل آباد مشهد
  • دریافت | Download
  • تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین، روشی در برخورد با بافتهای فرسوده
  • دریافت | Download