? دسته‌بندی ضوابط، مقررات و قوانین ملی ساختمان، شهر و شهرداری ها - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح هاآیین نامه نحوه بررسی و تصویب
طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی
و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 1378

دریافت | Download

ضوابط، مقررات و قوانین شهر و شهرداری ها

 • جزوه آموزش ضوابط ومقررات معماری وشهرسازی- معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد،
 •  دریافت | Download
 • جزوه آموزشی مفاهیم و ضوابط شهرسازی بر اساس توافق نامه ثبت و شهرداری- معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
 •  دریافت | Download 
 • آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور
 • دریافت | Download
 • قانون نوسازی و عمران شهری و اصلاحات اساسی
 • قوانین و مقررات ترافیکی و حمل و نقل
 • قوانین و مقررات فضای سبز، محیط زیست و پسماندها
 • قوانین و مقررات مربوط به میادین و غرفه ها
 • مجموعه قوانین شهرداری ها
 • مجموعه قوانین شهرسازی و معماری
 • مجموعه قوانین شوراهای اسلامی شهر

مباحث مقررات ملی ساختمان